Protokoller fra styremøter i klubben

Her ligger det protokoller fra styremøtene i Norsk Chow Chow klubb. Se menyen til venstre.


 

Protokoll fra Styremøte i Norsk Chow Chow Klubb

Dato/tid: 26.04.2017 kl. 20:30

Sted: Skype

Til stede: Lisa-Marie Fehn Johansen, Lene Johansen, Rune Mulder, Kari Mulder, Lasse Lønseth , Roar Gundersen, Grethe Rødby.

Saksliste

1.  Innkalling til generalforsamling

a. Skjelett til innkalling basert på fjorårets oversender jeg senere

b. Kasserer sender regnskapet og revisjonsberetningen til meg asap.

c. Komiteledere sender beretning snarest.

d. Valgkomiteens innstilling til valg

e. evt. innkomne forslag.

2.  Forberedelser Sanda mai.

a. Gjennomføring treff og utstiling

b. Dommerproblem/ekstradommere?

3. Dommere neste år.

4. Eventuelt

1.  Innkalling til generalforsamling

→ Bestemt klokkeslett: 16.00

→ Regnskap ferdig revidert

→ Nytt budsjett, revidert under styremøtet, ca 3000kr i resultat

→ Nevne at avd. Rogaland er i ferd med å danne styre, startet noe aktivitet

→ 2016 hadde god tilgang på annonser og gode innlegg fra medlemmer i bladet

→ Det ble formidlet 2-3 valper og 3 omplasseringer

→ Ny kontigent på 300kr

→ Leder har sagt seg villig til å sitte 1 år til

→ Fjerne avlreg. komitee?

→ Valgkomitee finne medlemmer til å stille som sekretær, nest-leder, vara.

→ I redaksjon sitter fortsatt Grethe, Mona skal inn.

→ Aktivitetskomitee: har et medlem å spørre

→ Må finne ny revisor

→ Innkalling sendes på trykk tirsdag 2/5-17. Alle skal se over først.

2.  Forberedelser Sanda mai

→ 6 hotellrom reservert, det er 2 rom til overs men holder på de helt til siste avbestillingsmulighet (1 uke før)

→ Mail til alle norske dommere

→ Lisa legger inn alle påmeldinger

→ Shith Szu kan bedømmes av Bente og Kenneth

→ Grethe ringer kinarestauranten for å høre om bestilling av middag

→ Lasse kan ta med seg dommere Kenneth og Bente som kommer til Torp med fly

3.  Dommere neste år

→ Ikke diskutert


4.  Eventuelt

→ Ingen ting

 


 

Protokoll fra Styremøte i Norsk Chow Chow Klubb

Dato/tid: 08.02.2017 kl. 20:00 Sted: Skype

Til stede: Lisa-Marie Fehn Johansen, Lene Johansen, Rune Mulder, Kari Mulder, Lasse Lønseth , Roar Gundersen, Grethe Rødby.

Saksliste:

1. Referat fra forrige møte

2. Utstillinger 2018, kollisjoner med andre klubber

3. Utstillinger mai 2017

a) Rasefordeling mellom dommere

b) Innkjøp premier og rosetter

c) Planlegging

4. Generalforsamling og valg

5. Eventuelt

 

1. Referat fra forrige møte

→ Nettbank er i orden

→ 4 hotellrom er bestillt til mai-utstillingen

→ HD-resultater i hundeliv: spøre eier først

2. Utstillinger 2018

→ Mai: Nei til Nybygda, Orkdal, Orre, Tibbeklubb på østlandet, tzitzuklubb, 5 utstillinger

→ August: Nei til trøndelag brukshund, kristiansand, 2 utstillinger

→ Septermber midt-norge: Nei til bergen brukshund og selskapshund

→ Dommere: Roar og Grethe tar en dialog. Spørre Mona om tips? Spørre rundt på utstilling

3. Utstillinger mai 2017

→ Rasefordeling: Ingen av dommerene var spesialist på en rase, fordeling på et senere tidspunkt

→ Invitasjon: Lisa skriver

→ Premier: Grethe har kontakt om pokalene fra Tyskland

→ Rosetter: samme som i fjor. Lene bestiller

→ 4 hotellrom er bestillt

→ Avdelingen holder kiosken

→ Jubilemsmiddag i mai: istedenfor grilling på lørdag. Bestille mat fra Bø? Bindende påmelding.

Grethe hente inn tilbud

→ Priser: 350kr voksen, 250kr valp, 1/2 pris fra og med 3 hund (28/4), 100kr for sen påmelding (10/5), Lisa legger inn elektronisk

4. Generalforsamling og valg

→ Lørdag 27.mai, 16.30. Forslagsfrist 22.april

5. Annet

→ Styremøte: 24.april, kl.20

→ Logo for 40års jubileum valgt. Kan gjerne oppdatere selve chow-posten overskriften

 


 

Protokoll fra Styremøte i Norsk Chow Chow Klubb

Dato/tid: 10.11.2016 kl. 21:00 Sted: Skype

Til stede: Lisa-Marie Fehn Johansen, Rune Mulder, Lasse Lønseth , Roar Gundersen, Annette Johansen, Grethe Rødby.

Saksliste:

1. Økonomisk status

2. Utstillingssøknader 2018

3. Avd. Midt-Norge har stor-Cert i 2018, og Rogaland i 2017

4. Dato for generalforsamling

5. Jubileum, 40år 2017

6. Pokaler fra Tyskland

7. HD/AD-resultater i NCCK avd. Midt-Norges blad «Hundeliv»

8. Annet

 

1. Økonomi

→ God økonomi, ca. 87000kr på konto

2. Utstilling 2018

→ 2 helger på Sanda; 26-27 mai (hk: lørdag, østlandvest: søn) og 25-26 aug (østlandvest: lørdag, rog: søn)

→ Raser; gr 5, 9, welsh cor, bulldog, miniatyr, spiss ikke jagende se igjennom 2017, den er sånn vi vil ha det.

→ Lisa; legge inn utstillings søknader.

3. Stor-Cert

→ Alle enig

4. Generalforsamling

→ Lørdag 27 mai ca. 17.00. Må komme tilbake til eksakt tidspunkt.

5. Jubileum

→ Ha det med i bladet. Logo til 40års jubilemuet. Hanne har kommet med fine forslag.

→ Tenke på litt ideer til utstillingene.

→ Jubileumsbok? Historier/gamle bilder fra oppdrettere/chow eiere i siste bladet i 2017?

6. Pokaler

→ Pga jubileum bør vi være litt rause. BIR, BIM, BIS, Grupper osv

→ Lasse/Hanne; Må sette opp en liste over hva vi trenger.

→ Gjøre det mest mulig enkelt, ingen dato eller avd navn, da kan brukes på alle fire utstillingene.

→ Dette blir forskuddsbetaling, evt kan rogaland låne penger fra hk.

7. HD/AD-resultater i “Hundeliv”

→ Gi et svar.

8. Annet

→ Dommere på hotell, hyttene bør gå til utstillere.

→ Grethe: Varsle Sanda om datoene for 2017/18. Kontakte hotellet i Bø for rom, reservere 6 rom.

→ Finne en ny fòr sponsor til utstillingene.

→ Lisa: Fikse medlemmene, legge i riktig avdeling.

→ Roar: Reaksjon på innavlsgrad.

→ Avd. Nordland skal opp å gå, de kan ta over den gamle kontoen (Ardis).

→ Dommerelever; sende de et kompendium. Mona kan være kontaktperson.

→ Hanne skal også ha protokollen.

 


 

Protokoll fra Styremøte i Norsk Chow Chow Klubb

Dato/tid: 14.07.2016 kl. 20:00 Sted: Skype

Til stede: Lisa-Marie Fehn Johansen, Lene Johansen, Rune Mulder, Kari Mulder, Lasse Lønseth , Roar Gundersen, Grethe Rødby.

Saksliste:

1. Nytt styre beslutter hvem som disponerer kontoene

2. Økonomi

a) Opprydding av kasser

b) Regninger fra auksjoen i juni

3. forberedelser til Sanda 27.-28. August

a) Eurasier ikke med på søndagen

b) Reservedommer

c) Planlegging

4. Utstillinger 2017

a) Dommere til 2017

5. Annet

a) Høring om Nordiske utstillinger og Nordisk Championat

b) Behandling av klage/protest

c) Neste møte

 

1. Nytt styre beslutter hvem som disponerer kontoene

→ Leder og kasserer må stå for kaptial konto og Lene for bruks konto, men Lasse har også bruksrett.

2. Økonomi

→ Opprydding av kasser

Lene har orden i hovedklubben sin kasse. Ikke hørt noe fra avdelingen.

→ Må få sendt ut regner til de som ikke har betalt.

3. Forberedelser til Sanda 27.-28. august

→ Må få med Eurasier

Lasse sender mail til Eurasier klubben.

→ Reservedommer

Mona har sagt seg villig til å være reservedommmer.

→ Planlegging

Grethe må sende krav om betaling for hyttene.

De som kan rigge på fredagen: Grethe, Roy, Lene, Jim Rune, Kari.

Dommere må komme seg til Sanda. Lasse snakker med Leni og Grethe snakker med Kari. Kakebaking: Kari, Merethe og Annette.

Bemanning til kiosken: Kari, Jane, Grethe.

Ringsekretærer og skrivere er i orden: Eva-Lill , Kine og “her og fru Matinsen”. Lotterier: Se hva man har, fokus på barn?

Barn og hund: protester på at det ikke var gratis. Tar det gratis i august, men gir kun rosett eller bamse, ikke begge deler.

Trenger mer lys i teltene på kveldene. Lene og Grethe tar ansvar. Speaker anlegg: Roar fikser.

Premier: HK har 257 krus som kan brukes, BIG og BIS må kjøpes, Lasse bestiller fra Magnor.

BIG (slankes ned til to grupper 5++ og 9++) , BIS (4 stk, to beste fra hver, dommerbytte mellom BIG og BIS).

Rosetter: Må ha BIR, BIM, BIR valp og BIM valp, BIG (hk), BIS oppdrett. Har nok av reserve ck, cert, ck, veteran, BIS rosetter.

Dommergave: Røyket laks?

Vandrepokaler fra avdeling må inn i katalogen. Lasse trykker katalogene til begge dager.

4. Utstillinger 2017

→ Dommere til 2017

Gunnar Nymann sagt ja til august-helga.

3 stk. Australiere er i Danmark i mai, kan invitere de til mai. Konstnad kun fra Danmark. Mangler en til i august.

5. Annet

→ Høring om Nordiske utstillinger og Nordisk Championat

Chow Chowen trenger de internasjonale utstilligene. Formulere et mot-svar (Lasse og Mona).

→ Behandling av klage/protest

Skulle fått tilbake de 700kr. Ordner det på Sanda i august.

→ Neste møte: Treffes på Sanda.

 


 

Protokoll fra Styremøte i Norsk Chow Chow Klubb

Dato/tid: 22.06.2016 kl. 21:00 Sted: Skype

Til stede: Lisa-Marie Fehn Johansen, Lene Johansen, Rune Mulder, Kari Mulder, Lasse Lønseth , Roar Gundersen, Grethe Rødby

Saksliste:

1. Nytt styre beslutter hvem som disponerer kontoene

2. Økonomi

a) Oppsummering etter Sanda – opprydding i kasser

b) Status

3. forberedelser til Sanda 27.-28. August

a) Ta med Tibetansk Terrier

b) Kan vi finne en reservedommer?

c) Planlegging

4. Utstillinger 2017

a) Avd. Midt-Norge ønsker stor-Cert i 2018 pga. 40 års jubileum. Jeg foreslår at de får det og at Rogaland får det i august 2017

b) Dommere til 2017

5. Neste møte

 

1. Nytt styre beslutter hvem som disponerer kontoene

→ Leder og kasserer må stå for kaptialkonto sammen og kassesrer for brukskonto.

2. Økonomi

→ Oppsummering etter Sanda – opprydding i kasser

Lene fått kasser fra Charlotte.

Lene, Charlotte og Lisa skal samkjøre kassene.

Sanda dobbelbooka annekset, må huske å trekke fra det på oppgjøret. Protest gebyr, 700kr

Faktura 50% hytter, skriver, ringsekretær og dommer til avdeling. Etter 31 juli Lasse gir regnskap til Lene.

→ Status

Vedtatt regnskap fra avdelingen sender Lene til styret.

3. Forberedelser til Sanda 27.-28. august

→ Ta med Tibetansk Terrier?

Ja.

→ Kan vi finne en reservedommer?

Mona skal til Sanda i aug. Klubben sender en fin forespørsel.

→ Planlegging

Alle hytter er booket. Grethe sender krav om betaling. Tlf til Nancy om annekset.

Rune kommer ikke.

Få opp telt fortest mulig.

Slik teltene ble satt i juni fungerte godt. Bør ha kake i kiosken.

Lotteri.

Auksjon (Mona).

Premier/rosetter, finne ut hva som må kjøpes, Lene (HK) og Grethe (Avd).

4. Utstillinger 2017

→ Avd. Midt-Norge ønsker stor-Cert i 2018 pga. 40 års jubileum. Jeg foreslår at de får det og at Rogaland får det i august 2017.

Dette utføres.

→ Dommere til 2017 (4 stk.)

Sende mail til alle norske allround dommere, minus Helgesen. Elena Krutsenko fra Russland.

Andrew og Berri Beare fra Irland. Marie Petersen fra Danmark.

5. Neste møte:

→ Torsdag 14/07-16 kl 20.00, skype

 


 

Protokoll fra Styremøte i Norsk Chow Chow Klubb

Dato/tid: 12.05.2016 kl. 20:00 Sted: Skype

Til stede: Kari Larsen, Lasse Lønseth, Grethe Rødby, Lisa-Marie Johansen, Roar Gundersen

Saksliste:

1. Innkalling generalforsamling: Beretning, regnskap, valg.

2. Forberelser til Sanda Juni. Rosetter, premier, etc

3. Spesielt: Regnskapet viser en antatt kontantbeholdning i manglende kasse på kr. 19 120,-

4. Annet

 

1. Innkalling generalforsamling:

→ Innkalling til Lørdag 16/6 kl 17.00

→ Kari trår inn som vara for å signere for Gøran.

→ Aktuelt: ant. styremøter, datoer for treff/møter, ant. chow poster, avd. Hedmakr/Oppland legges ned, avd. Rogaland prøver å starte opp, auksjon, fler i aktivitetskomitè, ant. påmeldiger til utstilling.

→ Budjsett/Regnskap

i. Regnskapstall fra i fjor (minus agder).

ii. Alle må signere.

iii. Søke om momsrefusjon.

iv. Mail fra Ellen med revidert regnsap som kan legges frem.

v. Vente med å øke kontigent til 2017.

→ Valg:

i. Kasserer: Lene blir ny kasserer.

ii. Vara revisjor: Daae Meyer blir ny vara.

iii. Valgkomitè: har et par på listen.

iv. Aktivitetskomitè: Kari på valg.

v. Redaksjonskomitè: Anita på valg.

2. Forberelser til Sanda Juni:

→ Prøve å få chow chow i ringen tidlig på dagen.

→ Lasse setter opp forslag til bestilling av rosetter.

→ Ved for mange hunder: evt. sette valper for seg selv til en dommer-elev.

→ Regner med 200 voksene og 100 valper.

→ Prøve å prute hos Magnor.

→ Sjekke Hadeland glassverk, premiebutikk i Horten.

→ Må ha ck premier og BIS fat.

→ Andre premier: pledd ect.

3. Spesielt:

→ Mangler liste over solgte rosetter på utstilligene i fjor.

→ Mangler avdelingsens regnskap.

→ Overskuddet er på 33.000 (reelt 16.000)

4. Annet:

→ Aktiviteter 2017: Rasemøte (Østlandet/Bergen/Haugesund?), valpeshow?

 


 

Protokoll fra Styremøte i Norsk Chow Chow Klubb

Dato/tid: 04.04.2016 kl. 20:00 Sted: Telefon

Til stede: Rune Mulder, Kari Larsen, Lasse Lønseth, Grethe Rødby, Lisa-Marie Johansen, Annette Johansen, Roar Gundersen

Saksliste:

1. Regnskap

2. Annet

3. Neste møte

 

1. Regnskap:

→ Kasserer ikke tilstede. Regnskap må bli tatt neste møte.

2. Annet:

→ Utstilling juni 2016:

i. Pris for utstilling 350kr pr voksen hund, 1/2 pris fra hund nr 3. Valper 250kr. Elektronisk påmeldig gjøres tilgjengelig 4 april.

ii. Eva-Lill og Tine skal være ringsekretærer. Mangler fortsatt to skrivere, Grethe skal finne ut om en fra Bø har mulighet. Forespørre på facebook gruppe for sekretærer/skrivere?

iii. Den østerrikske dommeren skal ta flytoget til Drammen, og Jane kjører henne opp til Sanda.

iv. Royal Canin sponser utstillingen.

v. Det har ikke kommet prisliste fra Sanda. Grethe kontakter Nancy. Hvis Grethe ikke får tak i Nancy blir prisene fra i fjor oppgitt.

vi. Lisa-Marie skal ha ansvar for de manuelle påmeldingene. Grethe/Anita tar de elektroniske.

vii. Pomeranian har blitt borte fra listen for søndagen. De svarer ikke på mail. Svarer de ikke kommer de ikke med

→ Utstilling august 2016:

i. Har en skriver, Maria Beluga.

→ Premier:

i. Alle premier skal fra Stella til Grethe for opptelling.

ii. Finne noe fint fra restlageret til Magnor, snakke med Svein Syversen på Magnor.

iii. Turi skal betille rosetter fra England. Re-bestilling fra i fjor?

iv. Emblem/gravering er dyrt. BIS, BIM (chow chow), BIR (chow chow) kan graveres. Finne noen glass fra restlager som kan graveres for å gjøre det billigere.

v. Regningen fra Magnor sendes til Lasse, og beløpet skal fordeles mellom avdeling og hovedklubb. Premiene sendes til Grethe.

→ Utstilling 2017:

i. Forslag til dommer: Britt Nyholm?

ii. Se etter andre dommere også

3. Neste møte:

→ Torsdag 12 mai på skype.

 


 

Protokoll fra Styremøte i Norsk Chow Chow Klubb

Dato/tid: 06.03.2016 kl. 20:00 Sted: Telefon

Til stede: Rune Mulder, Kari Larsen, Lasse Lønseth, Grethe Rødby, Lisa-Marie Johansen, Annette Johansen, Gøran Trælnes, Roar Gundersen

Saksliste:

1. Protokoll fra forrige møte

2. Regnskap 2015, økonomisk status

3. Utstilling juni; planlegging, innkjøp premier/rosetter

4. Chowposten

5. Evetuelt

6. Neste møte

 

1. Protokoll fra forrige møte:

→ Gjennomlest og godkjent.

→ Agder-saken er ferdig.

→ Lasse har ikke sett på arbeidslisten enda.

2. Regnskap 2015, økonomisk status

→ Gøran måtte forlate møtet så regnskap er ikke sett på enda. Neste møte.

3. Utstilling juni; planlegging, innkjøp premier/rosetter:

→ Møte med Sanda er gjennomført. NCCK har bestilt alle hyttene og leier de videre ut, forhåpentligvis med litt gevinst. Prisliste fra Sanda kommer. Innbetaling av hytter bør skje 4uker før utstillingen. Sette opp lapper for å forhindre at folk børster hundene inne i hyttene.

→ Eva-Lill skal gi bedskjed veldig snart om hun og venninden kan stille opp. De skal i såfall ha en hytte.

→ Bør få til en vaktliste på kiosken og bedre kontroll over pengene.

→ Valpepremier skal begrenses. Billigere leker eller godis.

→ “Barn og hund” kan vi ta 50kr for. Premier kan være rosett og diplom.

→ Grethe, Kari, Rune og Mona(?) skal til Magnor for å se om noe restlager kan kjøpes billig.

→ Må gå igjennom det vi har fra før av premier.

→ Gravering av premier er dyrt, kan begrenses til BIS 1, 2, 3, 4.

→ Grethe har sendt søknad til Royal Canin. Oppgitt 300 hunder og 500 besøkende. Noen av dette kan kanskje brukes til valpepremier?

→ Lasse henter den russiske dommeren og Jane henter den andre. Må oppklare ordentlig med Jane. Dommeren kan også ta flytogen til Drammen.

→ Skaffe mer hjelp. Må også ha skikkelig mannemuskler til teltene som skal opp på fredagen.

4. Chowposten:

→ For tykk? Bør ligge på ca. 40 sider.

→ Mer lett-lest og morsomme innlegg.

→ Kan tunge artikler legges på web? En side i bladet og hele på web.

5. Eventuelt:

→ Gøran trekker seg som kasserer. Må ha ny til valg. David Meyer?

→ Gøran skulle ta over rosettbestilling, men nå må noen andre ta over den jobben.

→ Revisor (Ellen) er på valg. Muligens bytte revisor og vara-revisor slik at det letter oppgavene til Elles sånn at hun vil fortsette.

→ Kjøpe påler til å ha i bakken for å få sperrebåndet til ringen høyere opp?

→ Prøve å forhindre bikkjer, folk og telt helt opp i ringene.

→ Lage innkalling til generalforsamling før 14.mai. Generalforsmling vil forgå i telt på Sanda. Lokalet i nærhenten er ikke aktuelt.

→ Østland-Vest har søkt om ustilling i august 2017 med de rasene som står for hovedklubben i juni. Avdeling har da ansvaret.

6. Neste møte:

→ 7 april kl 20.00 på skype.

 


 

Protokoll fra Styremøte i Norsk Chow Chow Klubb

Dato/tid: 27.01.2016 kl. 20:00 Sted: Telefon

Til stede: Rune Mulder, Kari Larsen, Lasse Lønseth, Grethe Rødby, Lisa-Marie Johansen, Annette Johansen, Gøran Trælnes, Roar Gundersen

Saksliste:

1. Referat forrige møte, oppfølging saker.

2. Til generalforsamlingen: Hvem fortsetter/slutter i styret, vi må gi valgkomiteen beskjed.

3. Utstillinger 2017: Søknaden må legges inn senest søndag 31. Ref. sak forrige møte. Avd. Østland Vest og Rogaland har ikke bekreftet utstillingsdatoer og raser de ønsker. Vi må fastsette Hovedklubbens utstillingsdato og raser. Det er Midt-Norge som har stort cert. etter vanlig rullering.
4. Økonomisk status

5. Eventuelt: kom med andre saker

 

1. Referat forrige møte, oppfølging saker:

→ Lasse har ikke sendt tabellen med full oversikt over arbeidsoppgaver, han skal se nærmere på det.

→ Agder-saken: Saken avsluttes.

2. Til generalforsamlingen: Hvem fortsetter/slutter i styret:

→ Trenger ny leder. Bør jobbe med å skaffe ny person og gi god opplæring.

→ De som er på valg: Kasserer (Gøran), styremedlem (Annette), aktivitetskomitè (Kari), styremedlem (Roar), valgkomitè (Grethe har noen i bakhodet), redaksjonskomitè (Anita) .

→ Generalforsamling: sammenheng med årlig treff, på Sanda i juni. Få tak i forsamlingslokale ved Sanda. Kan bestille mat fra Bø med utkjøring.

3. Utstillinger 2017:

→ Bestemt dato 27-28 mai på Sanda, generalforsamling og utstilling.

→ Ingen utstilling i august. Må få avd. Rogaland skikkelig opp å gå.

→ Raser: Gr.5 (minus jagende), gr.9, welsh corgi, bulldogklubben, miniatyrhundklubben.

→ Bør vi utvide aktivitetskomitè for å få mer hjelp?

4. Økonomisk status:

→ Nesten i mål med regnskap. Penger som ble stjålet blir dekt av forsikring. Pengene bør inn på konto med en gang for å få full oversikt over hva som kan brukes.

5. Andre saker:

→ Sanda i juni:

i. Leie hele Sanda fra fredag til søndag. Grethe og Kari reiser oppover for å snakke med Sanda. Må ha forhåndsbetaling slik at ikke klubben sitter og betaler for tomme hytter. Forhåndbetaling må skje rett til ncck med frist èn mnd før treff. Grethe og Kari prøver å få til rabatter på hyttene ved leie av hele plassen. Da kan klubben få inn litt ekstra penger ved å leie ut hyttene til full pris.

ii. Trenger to skrivere og to ringsekretærer (pga to ringer). Virket som Eva-Lill med venninde kunne stille opp som ringesekretærer. Sjekke facebook gruppe for skrivere og ringsekretærer? Mulig vi kan spørre mor og datter (navn?) om å være skrivere, da disse er godt likt.

iii. Har to dommere til juni, en fra Russland og en fra Østerriket. Rasefordelingen foregår slik at dommerne får fordelt hver sin halvdel av rasene første dag også bytter de raser andre dag. Dommerne får en stor hytte på deling (hytta oppe ved kiosken).

iv. Må sjekke om raselisten på NKK må oppdateres. Få bort unødvendige raser.

v. Må få komplett raseliste og invitasjon til hjemmesiden.

→ Rosetter og premier:

i. Rosetter og premier er hos Stella. Ferdig talt opp, Gøran har liste. Rosetter fra Agder må sjekkes ut og taes med i beholdingen (Gøran og Grethe).
ii. Gøran tar over bestilling av premier etter Mona, gjerne før påske.

iii. Bør reise opp til Magnor for å ordne en bedre deal på premier. Det er ofte billigere å kjøpe restparti.

→ Elektronisk påmelding/betaling gjennom NKK sparer mye jobb, bør gjentas.

→ Barn og hund: bare rosetter og diplom. Kan ta 20kr for påmelding.

→ Sende blomst i regi av NCCK til begravelsen til moren til Mona. 500kr.

→ Den ene dommer til august utstillingen er suspandert. Det står at det opphører i mai. Må få en bekreftelse på at hun kommer.

→ HD/AD: Burde ha like regler som de andre landene. Sende et skriv til raseklubbene for å få opp saken til NKK. Avlskomitèen og Mona bør ta dette videre. Status til neste møte.

→ Neste møte: Søndag 6.mars kl 20.00.

 


 

Protokoll fra Styremøte i Norsk Chow Chow Klubb

Dato/tid: 09.08.2015 kl. 15:00 Sted: Lierkroa

Til stede: Rune Mulder, Kari Larsen, Lasse Lønseth, Grethe Rødby, Lisa-Marie Johansen, Gøran Trælnes, Mona Selbach.

Saksliste:

1. Protokoll fra forrige møte

2. Utstilling Sanda:

a) Vi går gjennom hvem som gjør hva. Hvem kommer som kan spørres om å hjelpe til?

b) Vi må også klargjøre og evt. pakke hva vi tar med av premier og rosetter. Premier fra Magnor er hentet av Mona og rosetter fra England skal ha kommet.
c) Oppsett av telter og ringer

d) Kiosk

e) Parkering, det blir så mange biler at det må avtales med plassen hvor folk skal parkere.

f) Grilling eller annet fredag og lørdag.

g) Service i ringene, bespisning for dommere og ringpersonale etter utstillingene

3. Oppfølging Agder

4. Styrets arbeidsoppgaver; vi utvikler arbeidsfordelingen videre. Jeg skal prøve å konkretisere litt rundt årets gang i klubben.

5. Utstillingsdatoer i 2017. Vi må sette datoene nå siden det snart begynner å komme inn utstillingssøknader. Skal vi gi generell godkjennelse for Chow Chow på andre klubbers utstillinger?

a) Forslag datoer: 10.-11. juni 2017 (Hovedklubben, Østland Vest, Sanda eller annet sted?) 26.-27. august 2017 (avd. Østland Vest og Rogaland? Sanda.)

b) Hvilke raser skal være med?

6. Eventuelt


1. Protokoll fra forrige møte:

→ Godkjent.

2. Utstilling Sanda:

→ Mona odner med dommeren (Franjo) som kommer til Drammen, samt kjører opp og ned fra Sanda til Drammen. Gøran veklser til euro. Per Svartstad sitter på med Lasse.

→ Rune kommer tidlig på fredag for å hjelpe til med opprigg, vi andre kommer litt spredt utover dagen og hjelper til der det er behov. Vi får spørre andre medlemmer om hjelp når de dukker opp. Det skal også gjøres større gå-plass rundt ringene.

→ Kari og Turid order med premieutdeling. Det blir brukt kopper en dag og boller den andre dagen for å ha nok premier til alle. Alle rosettene blir tatt med. Bamser til valpene må kjøpes. Pakking av premier som ligger hos Stella skal Lisa og Grethe gjøre noen dager før utstillingen. Premier fra Magnor er hentet av Mona og rosetter fra England er på vei.

→ Gøran sitter i sekreteriatet

→ Hjelp til loddsalg spørres om på utstillingen.

→ Roar tar med høytaler/mic og Gøran har med printer.

→ 60% av påmeldingsavgiften fra NKK må søkes om på forhånd.

→ Kiosken deles litt mellom Kari, Grethe og Merete Hartmann. Kiosken skal stå mer mot ringene slik at kioskvaktene får fulgt med litt.

→ Parkering skal kunne gjøres på jordet som er er der.

→ Grill tennes etter at all opprigg er ferdig. Kull kjøpes på Rema i Bø.

→ Mat/drikke ordnes til både hyttene og ringene til dommerne og assistentene, samt grillmat på kveldene. Kari ordner med ferske rundstykker.

→ Lasse ordner startnummer og begge katalogene. Bak på katalogene vil det bli info om neste års hovedutstilling med dommernavn.

3. Oppfølging Agder:

→ Nytt brev skal skrives med vedtak.

4. Styrets arbeidsoppgaver:

→ Lasse har laget en full tabelloversikt som sendes på mail. Det er også forslag om en egen utstillingskomitès. Alle oppaver har blitt fordelt og virker foreløpig OK.

5. Utstillingsdatoer:

→ Både 10-11 juni og 26-27 august i 2017 er fine datoer. Dommere må skaffes, kan se på de som også kommer fra land som norwegian har direktefly til. Raser gr. 5-9.

→ Vi sier ja til generell godkjenning av Chow Chow på andre utstillinger.

→ Se etter andre alternativer til Sanda?

6. Andre saker:

→ Møte 5/9-15, lørdag kveld i forbindelse med European Dog Show Lillestrøm. Mona skal snakke litt om RAS. Alle oppdrette presenterer seg kort slik at de blir litt kjent?

→ Flere rasemøter i fremtiden?

→ Viktige frister skal sendes på mail

 


 

Protokoll fra Styremøte i Norsk Chow Chow Klubb

Dato/tid: 07.07.2015 kl. 20:00 Sted: Telefon

Til stede: Rune Mulder, Kari Larsen, Lasse Lønseth, Grethe Rødby, Lisa-Marie Johansen, Annette Johansen, Gøran Trælnes, Roar Gundersen

Saksliste:

1. Protokoll fra forrige møte

2. Arbeidsfordeling i styret

3. Utstillinger 2015:

a) Treff Sanda 21.-23. august: Organisering og fordeling av oppgaver.

i. Avtaler med ringsekretærer og skrivere

b) Innkjøp av rosetter

c) Lillestrøm 5. september: Organisering og forberedelser

i. Avtale med ringsekretær

4. Økonomi

5. Dommere til utstillingene i 2016

a) vi trenger å invitere 2 stk. til Hovedklubbens to utstillinger.

6. Andre saker.

 

1. Protokoll fra forrige møte:

→ Gjennomlest og godkjent.

2. Arbeidsfordeling i styret:

→ En person må følge opp utstillings-søknader (sekretær jobb?)

→ Fornye hjemmesiden, sekretær tar websideansvaret

→ Må kunne forbedre valpeformidlingen

→ Må ordne opp i medlemslister, mer organisering av dette på neste møte

3. Utstillinger 2015:

→ Hovedutstilling i august, Sanda:

Må ha mer hjelp utenfor styret for å rigge opp til hovedutstillingen, spørre de som har ankommet utstillingen (medlemmer).

Dommere og ringsekretær; skyss til og fra Sanda er OK, overnatting er OK. Anlegg, PC og printer taes med. Dette for å kunne skrive ut lister forløpende og at utstillere skal høre nummer-opprop godt.

Innkjøp av rosetter; Turid/Mona (BIS, ikke grupper på søndagen). Organisering av nåværende lager; Grethe/styret.

Lisa bistår med varebil, så slipper Grethe å leie.

→ Lillestrøm 5. September:

NKK ordner ring. Hitill er det kommet inn 6 påmeldinger. Andre gjøremål ikke redegjort for enda.

4. Økonomi:

→ Gøran skal gå igjennom økonomien, evt med Mona om kapitalkonto.

5. Dommere til utstillingene i 2016:

→ Leni Finne og Kari Granaas Hansen er bekreftet for august-treffet. Må finne to dommere til. Styret ser etter allround dommere, kan hente fra øst-europa. Lese dommer-guiden.

6. Andre saker:

Nytt møte 9.august hos Grethe, vi drar også innom Stella for å se på lager.