Protokoll fra Styremøte i Norsk Chow Chow Klubb

Dato/tid: 27.01.2016 kl. 20:00 Sted: Telefon

Til stede: Rune Mulder, Kari Larsen, Lasse Lønseth, Grethe Rødby, Lisa-Marie Johansen, Annette Johansen, Gøran Trælnes, Roar Gundersen

Saksliste:

1. Referat forrige møte, oppfølging saker.

2. Til generalforsamlingen: Hvem fortsetter/slutter i styret, vi må gi valgkomiteen beskjed.

3. Utstillinger 2017: Søknaden må legges inn senest søndag 31. Ref. sak forrige møte. Avd. Østland Vest og Rogaland har ikke bekreftet utstillingsdatoer og raser de ønsker. Vi må fastsette Hovedklubbens utstillingsdato og raser. Det er Midt-Norge som har stort cert. etter vanlig rullering.
4. Økonomisk status

5. Eventuelt: kom med andre saker

 

1. Referat forrige møte, oppfølging saker:

→ Lasse har ikke sendt tabellen med full oversikt over arbeidsoppgaver, han skal se nærmere på det.

→ Agder-saken: Saken avsluttes.

2. Til generalforsamlingen: Hvem fortsetter/slutter i styret:

→ Trenger ny leder. Bør jobbe med å skaffe ny person og gi god opplæring.

→ De som er på valg: Kasserer (Gøran), styremedlem (Annette), aktivitetskomitè (Kari), styremedlem (Roar), valgkomitè (Grethe har noen i bakhodet), redaksjonskomitè (Anita) .

→ Generalforsamling: sammenheng med årlig treff, på Sanda i juni. Få tak i forsamlingslokale ved Sanda. Kan bestille mat fra Bø med utkjøring.

3. Utstillinger 2017:

→ Bestemt dato 27-28 mai på Sanda, generalforsamling og utstilling.

→ Ingen utstilling i august. Må få avd. Rogaland skikkelig opp å gå.

→ Raser: Gr.5 (minus jagende), gr.9, welsh corgi, bulldogklubben, miniatyrhundklubben.

→ Bør vi utvide aktivitetskomitè for å få mer hjelp?

4. Økonomisk status:

→ Nesten i mål med regnskap. Penger som ble stjålet blir dekt av forsikring. Pengene bør inn på konto med en gang for å få full oversikt over hva som kan brukes.

5. Andre saker:

→ Sanda i juni:

i. Leie hele Sanda fra fredag til søndag. Grethe og Kari reiser oppover for å snakke med Sanda. Må ha forhåndsbetaling slik at ikke klubben sitter og betaler for tomme hytter. Forhåndbetaling må skje rett til ncck med frist èn mnd før treff. Grethe og Kari prøver å få til rabatter på hyttene ved leie av hele plassen. Da kan klubben få inn litt ekstra penger ved å leie ut hyttene til full pris.

ii. Trenger to skrivere og to ringsekretærer (pga to ringer). Virket som Eva-Lill med venninde kunne stille opp som ringesekretærer. Sjekke facebook gruppe for skrivere og ringsekretærer? Mulig vi kan spørre mor og datter (navn?) om å være skrivere, da disse er godt likt.

iii. Har to dommere til juni, en fra Russland og en fra Østerriket. Rasefordelingen foregår slik at dommerne får fordelt hver sin halvdel av rasene første dag også bytter de raser andre dag. Dommerne får en stor hytte på deling (hytta oppe ved kiosken).

iv. Må sjekke om raselisten på NKK må oppdateres. Få bort unødvendige raser.

v. Må få komplett raseliste og invitasjon til hjemmesiden.

→ Rosetter og premier:

i. Rosetter og premier er hos Stella. Ferdig talt opp, Gøran har liste. Rosetter fra Agder må sjekkes ut og taes med i beholdingen (Gøran og Grethe).
ii. Gøran tar over bestilling av premier etter Mona, gjerne før påske.

iii. Bør reise opp til Magnor for å ordne en bedre deal på premier. Det er ofte billigere å kjøpe restparti.

→ Elektronisk påmelding/betaling gjennom NKK sparer mye jobb, bør gjentas.

→ Barn og hund: bare rosetter og diplom. Kan ta 20kr for påmelding.

→ Sende blomst i regi av NCCK til begravelsen til moren til Mona. 500kr.

→ Den ene dommer til august utstillingen er suspandert. Det står at det opphører i mai. Må få en bekreftelse på at hun kommer.

→ HD/AD: Burde ha like regler som de andre landene. Sende et skriv til raseklubbene for å få opp saken til NKK. Avlskomitèen og Mona bør ta dette videre. Status til neste møte.

→ Neste møte: Søndag 6.mars kl 20.00.