Protokoll fra Styremøte i Norsk Chow Chow Klubb

Dato/tid: 06.03.2016 kl. 20:00 Sted: Telefon

Til stede: Rune Mulder, Kari Larsen, Lasse Lønseth, Grethe Rødby, Lisa-Marie Johansen, Annette Johansen, Gøran Trælnes, Roar Gundersen

Saksliste:

1. Protokoll fra forrige møte

2. Regnskap 2015, økonomisk status

3. Utstilling juni; planlegging, innkjøp premier/rosetter

4. Chowposten

5. Evetuelt

6. Neste møte

 

1. Protokoll fra forrige møte:

→ Gjennomlest og godkjent.

→ Agder-saken er ferdig.

→ Lasse har ikke sett på arbeidslisten enda.

2. Regnskap 2015, økonomisk status

→ Gøran måtte forlate møtet så regnskap er ikke sett på enda. Neste møte.

3. Utstilling juni; planlegging, innkjøp premier/rosetter:

→ Møte med Sanda er gjennomført. NCCK har bestilt alle hyttene og leier de videre ut, forhåpentligvis med litt gevinst. Prisliste fra Sanda kommer. Innbetaling av hytter bør skje 4uker før utstillingen. Sette opp lapper for å forhindre at folk børster hundene inne i hyttene.

→ Eva-Lill skal gi bedskjed veldig snart om hun og venninden kan stille opp. De skal i såfall ha en hytte.

→ Bør få til en vaktliste på kiosken og bedre kontroll over pengene.

→ Valpepremier skal begrenses. Billigere leker eller godis.

→ “Barn og hund” kan vi ta 50kr for. Premier kan være rosett og diplom.

→ Grethe, Kari, Rune og Mona(?) skal til Magnor for å se om noe restlager kan kjøpes billig.

→ Må gå igjennom det vi har fra før av premier.

→ Gravering av premier er dyrt, kan begrenses til BIS 1, 2, 3, 4.

→ Grethe har sendt søknad til Royal Canin. Oppgitt 300 hunder og 500 besøkende. Noen av dette kan kanskje brukes til valpepremier?

→ Lasse henter den russiske dommeren og Jane henter den andre. Må oppklare ordentlig med Jane. Dommeren kan også ta flytogen til Drammen.

→ Skaffe mer hjelp. Må også ha skikkelig mannemuskler til teltene som skal opp på fredagen.

4. Chowposten:

→ For tykk? Bør ligge på ca. 40 sider.

→ Mer lett-lest og morsomme innlegg.

→ Kan tunge artikler legges på web? En side i bladet og hele på web.

5. Eventuelt:

→ Gøran trekker seg som kasserer. Må ha ny til valg. David Meyer?

→ Gøran skulle ta over rosettbestilling, men nå må noen andre ta over den jobben.

→ Revisor (Ellen) er på valg. Muligens bytte revisor og vara-revisor slik at det letter oppgavene til Elles sånn at hun vil fortsette.

→ Kjøpe påler til å ha i bakken for å få sperrebåndet til ringen høyere opp?

→ Prøve å forhindre bikkjer, folk og telt helt opp i ringene.

→ Lage innkalling til generalforsamling før 14.mai. Generalforsmling vil forgå i telt på Sanda. Lokalet i nærhenten er ikke aktuelt.

→ Østland-Vest har søkt om ustilling i august 2017 med de rasene som står for hovedklubben i juni. Avdeling har da ansvaret.

6. Neste møte:

→ 7 april kl 20.00 på skype.