Protokoll fra Styremøte i Norsk Chow Chow Klubb

Dato/tid: 04.04.2016 kl. 20:00 Sted: Telefon

Til stede: Rune Mulder, Kari Larsen, Lasse Lønseth, Grethe Rødby, Lisa-Marie Johansen, Annette Johansen, Roar Gundersen

Saksliste:

1. Regnskap

2. Annet

3. Neste møte

 

1. Regnskap:

→ Kasserer ikke tilstede. Regnskap må bli tatt neste møte.

2. Annet:

→ Utstilling juni 2016:

i. Pris for utstilling 350kr pr voksen hund, 1/2 pris fra hund nr 3. Valper 250kr. Elektronisk påmeldig gjøres tilgjengelig 4 april.

ii. Eva-Lill og Tine skal være ringsekretærer. Mangler fortsatt to skrivere, Grethe skal finne ut om en fra Bø har mulighet. Forespørre på facebook gruppe for sekretærer/skrivere?

iii. Den østerrikske dommeren skal ta flytoget til Drammen, og Jane kjører henne opp til Sanda.

iv. Royal Canin sponser utstillingen.

v. Det har ikke kommet prisliste fra Sanda. Grethe kontakter Nancy. Hvis Grethe ikke får tak i Nancy blir prisene fra i fjor oppgitt.

vi. Lisa-Marie skal ha ansvar for de manuelle påmeldingene. Grethe/Anita tar de elektroniske.

vii. Pomeranian har blitt borte fra listen for søndagen. De svarer ikke på mail. Svarer de ikke kommer de ikke med

→ Utstilling august 2016:

i. Har en skriver, Maria Beluga.

→ Premier:

i. Alle premier skal fra Stella til Grethe for opptelling.

ii. Finne noe fint fra restlageret til Magnor, snakke med Svein Syversen på Magnor.

iii. Turi skal betille rosetter fra England. Re-bestilling fra i fjor?

iv. Emblem/gravering er dyrt. BIS, BIM (chow chow), BIR (chow chow) kan graveres. Finne noen glass fra restlager som kan graveres for å gjøre det billigere.

v. Regningen fra Magnor sendes til Lasse, og beløpet skal fordeles mellom avdeling og hovedklubb. Premiene sendes til Grethe.

→ Utstilling 2017:

i. Forslag til dommer: Britt Nyholm?

ii. Se etter andre dommere også

3. Neste møte:

→ Torsdag 12 mai på skype.