Protokoll fra Styremøte i Norsk Chow Chow Klubb

Dato/tid: 12.05.2016 kl. 20:00 Sted: Skype

Til stede: Kari Larsen, Lasse Lønseth, Grethe Rødby, Lisa-Marie Johansen, Roar Gundersen

Saksliste:

1. Innkalling generalforsamling: Beretning, regnskap, valg.

2. Forberelser til Sanda Juni. Rosetter, premier, etc

3. Spesielt: Regnskapet viser en antatt kontantbeholdning i manglende kasse på kr. 19 120,-

4. Annet

 

1. Innkalling generalforsamling:

→ Innkalling til Lørdag 16/6 kl 17.00

→ Kari trår inn som vara for å signere for Gøran.

→ Aktuelt: ant. styremøter, datoer for treff/møter, ant. chow poster, avd. Hedmakr/Oppland legges ned, avd. Rogaland prøver å starte opp, auksjon, fler i aktivitetskomitè, ant. påmeldiger til utstilling.

→ Budjsett/Regnskap

i. Regnskapstall fra i fjor (minus agder).

ii. Alle må signere.

iii. Søke om momsrefusjon.

iv. Mail fra Ellen med revidert regnsap som kan legges frem.

v. Vente med å øke kontigent til 2017.

→ Valg:

i. Kasserer: Lene blir ny kasserer.

ii. Vara revisjor: Daae Meyer blir ny vara.

iii. Valgkomitè: har et par på listen.

iv. Aktivitetskomitè: Kari på valg.

v. Redaksjonskomitè: Anita på valg.

2. Forberelser til Sanda Juni:

→ Prøve å få chow chow i ringen tidlig på dagen.

→ Lasse setter opp forslag til bestilling av rosetter.

→ Ved for mange hunder: evt. sette valper for seg selv til en dommer-elev.

→ Regner med 200 voksene og 100 valper.

→ Prøve å prute hos Magnor.

→ Sjekke Hadeland glassverk, premiebutikk i Horten.

→ Må ha ck premier og BIS fat.

→ Andre premier: pledd ect.

3. Spesielt:

→ Mangler liste over solgte rosetter på utstilligene i fjor.

→ Mangler avdelingsens regnskap.

→ Overskuddet er på 33.000 (reelt 16.000)

4. Annet:

→ Aktiviteter 2017: Rasemøte (Østlandet/Bergen/Haugesund?), valpeshow?