Protokoll fra Styremøte i Norsk Chow Chow Klubb

Dato/tid: 22.06.2016 kl. 21:00 Sted: Skype

Til stede: Lisa-Marie Fehn Johansen, Lene Johansen, Rune Mulder, Kari Mulder, Lasse Lønseth , Roar Gundersen, Grethe Rødby

Saksliste:

1. Nytt styre beslutter hvem som disponerer kontoene

2. Økonomi

a) Oppsummering etter Sanda – opprydding i kasser

b) Status

3. forberedelser til Sanda 27.-28. August

a) Ta med Tibetansk Terrier

b) Kan vi finne en reservedommer?

c) Planlegging

4. Utstillinger 2017

a) Avd. Midt-Norge ønsker stor-Cert i 2018 pga. 40 års jubileum. Jeg foreslår at de får det og at Rogaland får det i august 2017

b) Dommere til 2017

5. Neste møte

 

1. Nytt styre beslutter hvem som disponerer kontoene

→ Leder og kasserer må stå for kaptialkonto sammen og kassesrer for brukskonto.

2. Økonomi

→ Oppsummering etter Sanda – opprydding i kasser

Lene fått kasser fra Charlotte.

Lene, Charlotte og Lisa skal samkjøre kassene.

Sanda dobbelbooka annekset, må huske å trekke fra det på oppgjøret. Protest gebyr, 700kr

Faktura 50% hytter, skriver, ringsekretær og dommer til avdeling. Etter 31 juli Lasse gir regnskap til Lene.

→ Status

Vedtatt regnskap fra avdelingen sender Lene til styret.

3. Forberedelser til Sanda 27.-28. august

→ Ta med Tibetansk Terrier?

Ja.

→ Kan vi finne en reservedommer?

Mona skal til Sanda i aug. Klubben sender en fin forespørsel.

→ Planlegging

Alle hytter er booket. Grethe sender krav om betaling. Tlf til Nancy om annekset.

Rune kommer ikke.

Få opp telt fortest mulig.

Slik teltene ble satt i juni fungerte godt. Bør ha kake i kiosken.

Lotteri.

Auksjon (Mona).

Premier/rosetter, finne ut hva som må kjøpes, Lene (HK) og Grethe (Avd).

4. Utstillinger 2017

→ Avd. Midt-Norge ønsker stor-Cert i 2018 pga. 40 års jubileum. Jeg foreslår at de får det og at Rogaland får det i august 2017.

Dette utføres.

→ Dommere til 2017 (4 stk.)

Sende mail til alle norske allround dommere, minus Helgesen. Elena Krutsenko fra Russland.

Andrew og Berri Beare fra Irland. Marie Petersen fra Danmark.

5. Neste møte:

→ Torsdag 14/07-16 kl 20.00, skype