Protokoll fra Styremøte i Norsk Chow Chow Klubb

Dato/tid: 14.07.2016 kl. 20:00 Sted: Skype

Til stede: Lisa-Marie Fehn Johansen, Lene Johansen, Rune Mulder, Kari Mulder, Lasse Lønseth , Roar Gundersen, Grethe Rødby.

Saksliste:

1. Nytt styre beslutter hvem som disponerer kontoene

2. Økonomi

a) Opprydding av kasser

b) Regninger fra auksjoen i juni

3. forberedelser til Sanda 27.-28. August

a) Eurasier ikke med på søndagen

b) Reservedommer

c) Planlegging

4. Utstillinger 2017

a) Dommere til 2017

5. Annet

a) Høring om Nordiske utstillinger og Nordisk Championat

b) Behandling av klage/protest

c) Neste møte

 

1. Nytt styre beslutter hvem som disponerer kontoene

→ Leder og kasserer må stå for kaptial konto og Lene for bruks konto, men Lasse har også bruksrett.

2. Økonomi

→ Opprydding av kasser

Lene har orden i hovedklubben sin kasse. Ikke hørt noe fra avdelingen.

→ Må få sendt ut regner til de som ikke har betalt.

3. Forberedelser til Sanda 27.-28. august

→ Må få med Eurasier

Lasse sender mail til Eurasier klubben.

→ Reservedommer

Mona har sagt seg villig til å være reservedommmer.

→ Planlegging

Grethe må sende krav om betaling for hyttene.

De som kan rigge på fredagen: Grethe, Roy, Lene, Jim Rune, Kari.

Dommere må komme seg til Sanda. Lasse snakker med Leni og Grethe snakker med Kari. Kakebaking: Kari, Merethe og Annette.

Bemanning til kiosken: Kari, Jane, Grethe.

Ringsekretærer og skrivere er i orden: Eva-Lill , Kine og “her og fru Matinsen”. Lotterier: Se hva man har, fokus på barn?

Barn og hund: protester på at det ikke var gratis. Tar det gratis i august, men gir kun rosett eller bamse, ikke begge deler.

Trenger mer lys i teltene på kveldene. Lene og Grethe tar ansvar. Speaker anlegg: Roar fikser.

Premier: HK har 257 krus som kan brukes, BIG og BIS må kjøpes, Lasse bestiller fra Magnor.

BIG (slankes ned til to grupper 5++ og 9++) , BIS (4 stk, to beste fra hver, dommerbytte mellom BIG og BIS).

Rosetter: Må ha BIR, BIM, BIR valp og BIM valp, BIG (hk), BIS oppdrett. Har nok av reserve ck, cert, ck, veteran, BIS rosetter.

Dommergave: Røyket laks?

Vandrepokaler fra avdeling må inn i katalogen. Lasse trykker katalogene til begge dager.

4. Utstillinger 2017

→ Dommere til 2017

Gunnar Nymann sagt ja til august-helga.

3 stk. Australiere er i Danmark i mai, kan invitere de til mai. Konstnad kun fra Danmark. Mangler en til i august.

5. Annet

→ Høring om Nordiske utstillinger og Nordisk Championat

Chow Chowen trenger de internasjonale utstilligene. Formulere et mot-svar (Lasse og Mona).

→ Behandling av klage/protest

Skulle fått tilbake de 700kr. Ordner det på Sanda i august.

→ Neste møte: Treffes på Sanda.