Protokoll fra Styremøte i Norsk Chow Chow Klubb

Dato/tid: 10.11.2016 kl. 21:00 Sted: Skype

Til stede: Lisa-Marie Fehn Johansen, Rune Mulder, Lasse Lønseth , Roar Gundersen, Annette Johansen, Grethe Rødby.

Saksliste:

1. Økonomisk status

2. Utstillingssøknader 2018

3. Avd. Midt-Norge har stor-Cert i 2018, og Rogaland i 2017

4. Dato for generalforsamling

5. Jubileum, 40år 2017

6. Pokaler fra Tyskland

7. HD/AD-resultater i NCCK avd. Midt-Norges blad «Hundeliv»

8. Annet

 

1. Økonomi

→ God økonomi, ca. 87000kr på konto

2. Utstilling 2018

→ 2 helger på Sanda; 26-27 mai (hk: lørdag, østlandvest: søn) og 25-26 aug (østlandvest: lørdag, rog: søn)

→ Raser; gr 5, 9, welsh cor, bulldog, miniatyr, spiss ikke jagende se igjennom 2017, den er sånn vi vil ha det.

→ Lisa; legge inn utstillings søknader.

3. Stor-Cert

→ Alle enig

4. Generalforsamling

→ Lørdag 27 mai ca. 17.00. Må komme tilbake til eksakt tidspunkt.

5. Jubileum

→ Ha det med i bladet. Logo til 40års jubilemuet. Hanne har kommet med fine forslag.

→ Tenke på litt ideer til utstillingene.

→ Jubileumsbok? Historier/gamle bilder fra oppdrettere/chow eiere i siste bladet i 2017?

6. Pokaler

→ Pga jubileum bør vi være litt rause. BIR, BIM, BIS, Grupper osv

→ Lasse/Hanne; Må sette opp en liste over hva vi trenger.

→ Gjøre det mest mulig enkelt, ingen dato eller avd navn, da kan brukes på alle fire utstillingene.

→ Dette blir forskuddsbetaling, evt kan rogaland låne penger fra hk.

7. HD/AD-resultater i “Hundeliv”

→ Gi et svar.

8. Annet

→ Dommere på hotell, hyttene bør gå til utstillere.

→ Grethe: Varsle Sanda om datoene for 2017/18. Kontakte hotellet i Bø for rom, reservere 6 rom.

→ Finne en ny fòr sponsor til utstillingene.

→ Lisa: Fikse medlemmene, legge i riktig avdeling.

→ Roar: Reaksjon på innavlsgrad.

→ Avd. Nordland skal opp å gå, de kan ta over den gamle kontoen (Ardis).

→ Dommerelever; sende de et kompendium. Mona kan være kontaktperson.

→ Hanne skal også ha protokollen.