Protokoll fra Styremøte i Norsk Chow Chow Klubb

Dato/tid: 08.02.2017 kl. 20:00 Sted: Skype

Til stede: Lisa-Marie Fehn Johansen, Lene Johansen, Rune Mulder, Kari Mulder, Lasse Lønseth , Roar Gundersen, Grethe Rødby.

Saksliste:

1. Referat fra forrige møte

2. Utstillinger 2018, kollisjoner med andre klubber

3. Utstillinger mai 2017

a) Rasefordeling mellom dommere

b) Innkjøp premier og rosetter

c) Planlegging

4. Generalforsamling og valg

5. Eventuelt

 

1. Referat fra forrige møte

→ Nettbank er i orden

→ 4 hotellrom er bestillt til mai-utstillingen

→ HD-resultater i hundeliv: spøre eier først

2. Utstillinger 2018

→ Mai: Nei til Nybygda, Orkdal, Orre, Tibbeklubb på østlandet, tzitzuklubb, 5 utstillinger

→ August: Nei til trøndelag brukshund, kristiansand, 2 utstillinger

→ Septermber midt-norge: Nei til bergen brukshund og selskapshund

→ Dommere: Roar og Grethe tar en dialog. Spørre Mona om tips? Spørre rundt på utstilling

3. Utstillinger mai 2017

→ Rasefordeling: Ingen av dommerene var spesialist på en rase, fordeling på et senere tidspunkt

→ Invitasjon: Lisa skriver

→ Premier: Grethe har kontakt om pokalene fra Tyskland

→ Rosetter: samme som i fjor. Lene bestiller

→ 4 hotellrom er bestillt

→ Avdelingen holder kiosken

→ Jubilemsmiddag i mai: istedenfor grilling på lørdag. Bestille mat fra Bø? Bindende påmelding.

Grethe hente inn tilbud

→ Priser: 350kr voksen, 250kr valp, 1/2 pris fra og med 3 hund (28/4), 100kr for sen påmelding (10/5), Lisa legger inn elektronisk

4. Generalforsamling og valg

→ Lørdag 27.mai, 16.30. Forslagsfrist 22.april

5. Annet

→ Styremøte: 24.april, kl.20

→ Logo for 40års jubileum valgt. Kan gjerne oppdatere selve chow-posten overskriften