Protokoll fra Styremøte i Norsk Chow Chow Klubb

Dato/tid: 07.07.2015 kl. 20:00 Sted: Telefon

Til stede: Rune Mulder, Kari Larsen, Lasse Lønseth, Grethe Rødby, Lisa-Marie Johansen, Annette Johansen, Gøran Trælnes, Roar Gundersen

Saksliste:

1. Protokoll fra forrige møte

2. Arbeidsfordeling i styret

3. Utstillinger 2015:

a) Treff Sanda 21.-23. august: Organisering og fordeling av oppgaver.

i. Avtaler med ringsekretærer og skrivere

b) Innkjøp av rosetter

c) Lillestrøm 5. september: Organisering og forberedelser

i. Avtale med ringsekretær

4. Økonomi

5. Dommere til utstillingene i 2016

a) vi trenger å invitere 2 stk. til Hovedklubbens to utstillinger.

6. Andre saker.

 

1. Protokoll fra forrige møte:

→ Gjennomlest og godkjent.

2. Arbeidsfordeling i styret:

→ En person må følge opp utstillings-søknader (sekretær jobb?)

→ Fornye hjemmesiden, sekretær tar websideansvaret

→ Må kunne forbedre valpeformidlingen

→ Må ordne opp i medlemslister, mer organisering av dette på neste møte

3. Utstillinger 2015:

→ Hovedutstilling i august, Sanda:

Må ha mer hjelp utenfor styret for å rigge opp til hovedutstillingen, spørre de som har ankommet utstillingen (medlemmer).

Dommere og ringsekretær; skyss til og fra Sanda er OK, overnatting er OK. Anlegg, PC og printer taes med. Dette for å kunne skrive ut lister forløpende og at utstillere skal høre nummer-opprop godt.

Innkjøp av rosetter; Turid/Mona (BIS, ikke grupper på søndagen). Organisering av nåværende lager; Grethe/styret.

Lisa bistår med varebil, så slipper Grethe å leie.

→ Lillestrøm 5. September:

NKK ordner ring. Hitill er det kommet inn 6 påmeldinger. Andre gjøremål ikke redegjort for enda.

4. Økonomi:

→ Gøran skal gå igjennom økonomien, evt med Mona om kapitalkonto.

5. Dommere til utstillingene i 2016:

→ Leni Finne og Kari Granaas Hansen er bekreftet for august-treffet. Må finne to dommere til. Styret ser etter allround dommere, kan hente fra øst-europa. Lese dommer-guiden.

6. Andre saker:

Nytt møte 9.august hos Grethe, vi drar også innom Stella for å se på lager.