Protokoll fra Styremøte i Norsk Chow Chow Klubb

Dato/tid: 26.04.2017 kl. 20:30

Sted: Skype

Til stede: Lisa-Marie Fehn Johansen, Lene Johansen, Rune Mulder, Kari Mulder, Lasse Lønseth , Roar Gundersen, Grethe Rødby.

Saksliste

1.  Innkalling til generalforsamling

a. Skjelett til innkalling basert på fjorårets oversender jeg senere

b. Kasserer sender regnskapet og revisjonsberetningen til meg asap.

c. Komiteledere sender beretning snarest.

d. Valgkomiteens innstilling til valg

e. evt. innkomne forslag.

2.  Forberedelser Sanda mai.

a. Gjennomføring treff og utstiling

b. Dommerproblem/ekstradommere?

3. Dommere neste år.

4. Eventuelt

1.  Innkalling til generalforsamling

→ Bestemt klokkeslett: 16.00

→ Regnskap ferdig revidert

→ Nytt budsjett, revidert under styremøtet, ca 3000kr i resultat

→ Nevne at avd. Rogaland er i ferd med å danne styre, startet noe aktivitet

→ 2016 hadde god tilgang på annonser og gode innlegg fra medlemmer i bladet

→ Det ble formidlet 2-3 valper og 3 omplasseringer

→ Ny kontigent på 300kr

→ Leder har sagt seg villig til å sitte 1 år til

→ Fjerne avlreg. komitee?

→ Valgkomitee finne medlemmer til å stille som sekretær, nest-leder, vara.

→ I redaksjon sitter fortsatt Grethe, Mona skal inn.

→ Aktivitetskomitee: har et medlem å spørre

→ Må finne ny revisor

→ Innkalling sendes på trykk tirsdag 2/5-17. Alle skal se over først.

2.  Forberedelser Sanda mai

→ 6 hotellrom reservert, det er 2 rom til overs men holder på de helt til siste avbestillingsmulighet (1 uke før)

→ Mail til alle norske dommere

→ Lisa legger inn alle påmeldinger

→ Shith Szu kan bedømmes av Bente og Kenneth

→ Grethe ringer kinarestauranten for å høre om bestilling av middag

→ Lasse kan ta med seg dommere Kenneth og Bente som kommer til Torp med fly

3.  Dommere neste år

→ Ikke diskutert


4.  Eventuelt

→ Ingen ting