Norsk Chow Chow Klubbs valpeformidling hjelper til med å opprette kontakt mellom valpekjøpere og oppdrettere som har valper til salgs.
Valpeformidlingen kan gi råd og hjelp til valpekjøpere både før og etter kjøp av valp.
Valpeformidlingen fører liste over valper som er til salgs hos oppdrettere som er medlem av klubben.
Valpeformidlingen har flere interesserte valpekjøpere på liste.

 

Valpeformidler:

Grethe Rødby

Vinkelveien 38 3300 Hokksund

Tlf.: 99 16 78 19

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kull innmeldt til formidlingen

Her kommer kull etter som de blir meldt inn, og hvis den er tom er det bare å ringe eller maile Grethe.


Vi presiserer at den informasjonen som er gitt om valpene er helt og holdent oppdretterens ansvar.
Norsk Chow Chow Klubb overtar ikke under noen omstendighet noe ansvar for eventuelle feil eller mangler.