Rasespesifikke avlsstrategier (RAS):

Mona K Selbach, Turi Holm og Lasse Lønseth har utvilket et RAS dokument som tar for seg Chow Chow

Denne kan du lese her: PDF